Dźwigi

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące dźwigi oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem dźwigów budowlanych, towarowych i szpitalnych. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• uprawnienia kat. I D
– dźwigi towarowe i szpitalne

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat
•   wykształcenie co najmniej podstawowe
•   oświadczenie o stanie zdrowia

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

drzwig3 drzwig drzwig2

Comments are closed.