Suwnice

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo,

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 spotkania

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

Cena
•   950zł

                       Sterowana z poziomu roboczego                                  Sterowana z  kabiny

                          suwnica-dwudzwigarowa                                     suwnica_IIS

 

Comments are closed.