Suwnice

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• uprawnienia kat. II S
  – suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo,
• uprawnienia kat. I S
suwnice sterowane z kabiny (przeznaczenie urządzeń: hakowe lub specjalne)

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat
•   wykształcenie co najmniej podstawowe
•   oświadczenie o stanie zdrowia

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

                  II S sterowana z poziomu roboczego                                      I S sterowana z  kabiny

                          suwnica-dwudzwigarowa                                     suwnica_IIS

 

Comments are closed.