Konserwator

Realizujmey kurs konserwatora:

– wózków jezdniowych

– żurawi przeładunkowych ( HDS )

Szkolenie przygotowuje do pracy, a zdobyte uprawnienia konserwatora pozwalają przewprowadzać remonty oraz przeglądy konserwacyjne urządzeń podelgających pod UDT wraz z zapisami w księdze konserwacyjnej.

Program szkolenia bejmuje tematy:
– Przepisy prawne dotyczące UDT, konserwacji oraz remontów urządzeń.
– Budowa oraz eksploatacja urządzeń.
– Obowiązki konserwatora.
– Przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania.
– Konserwacja.
– BHP przy konserwacji.
– Prowadzenie dokumentacji konserwacyjnej.

Kurs konserwtora kończy się egzaminem przed UDT i wydaniem przez nich zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Kurs konserwatora – warunki przyjęcia:
– wykszałcenie conajmniej zawodowe
– stan zdrowia umożliwiający pracą jako konserwator.

 

Comments are closed.