Magazynier z obsługą wózków

Cel szkolenia:

Szkolenie przygotowuje osoby do samodzielnej pracy na stanowisku magazyniera z obsługą programu magazynowego i wózków widłowych wszystkich typów.

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 4-5 spotkań

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r.)

Dodatkowe informacje
Kurs na wózki widłowe prowadzony na programie zatwierdzonym przez ODK Mysłowice i aktualnie obowiązujących wytycznych w zakresie magazynowania towarów

Comments are closed.