UDT

Urząd Dozoru Technicznego

Dążąc do wiarygodności i rzetelności w wykonywaniu szkoleń, nasza kadra dąży do  podnoszenia kwalifikacji, a nasz ośrodek szkolenia posiada programy szkoleń zatwierdzone przez ODK Mysłowice oraz Akademię UDT.

Na potrzeby szkoleń opracowane zostały także programy nauczania które zostały zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.


Zapraszamy do skorzystania z oferty

Comments are closed.