Żurawie wieżowe/szynowe

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie szynowe oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla osób prywatnych jaki i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:
– znajomością budowy dźwignicy,
– umiejętnością obsługi,
– znajomością przepisów dozoru technicznego,
– znajomością przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień
• Żurawie szynowe (portowe)

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 2-3 dni

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat
•   wykształcenie co najmniej podstawowe

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia.

 

żuraw szynowy

 

Comments are closed.