Szkolenia BHP i PPOŻ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. z późn. zm) każdy pracownik jak i pracodawca musi być przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy szkolenia z tej tematyki.

Poniżej rodzaje szkoleń oraz cennik.

Szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.
Szkolenie okresowe odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cennik:
Szkolenie bhp wstępne za jednego pracownika – 40zł
Szkolenie bhp okresowe dla jednego pracownika – 80zł
Szkolenie ppoż dla jednego pracownika – 80zł

Firmom które podpisują z nami umowę, oferujemy w bezpłatnym pakiecie następujące usługi BHP i PPOŻ:

 • kompleksową obsługę firmy w zakresie BHP i P.Poż,
 • szkolenia BHP wstępne,
 • dokonywanie Analizy Ryzyka oraz wykonywanie Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • przygotowywanie dokumentacji powypadkowej,
 • analizę bezpieczeństwa maszyn (dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP),
 • pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP i PIS.

Comments are closed.