Hakowy

Cel szkolenia
Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku hakowego – sygnalisty, hakowego – poddźwigowego – lukowego, podsuwnicowego. Osoba ta nabędzie umejętnośc oceny stanu technicznego zawiesi, posiadać uprawnienia do podwiesznia ładuku oraz kierowania dźwignicowym, np. w stoczni, czy tam gdzie jest suwnica lub dźwig.

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu – 1 spotkanie

Wymagania wobec kandydata
•   ukończone 18 lat

Dokumenty uzyskane po szkoleniu
Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Dodatkowe informacje
Kurs prowadzony na programie zatwierdzonym przez UDT Gdańsk.

Cennik                                                                                                                                                                    

Hakowy – sygnalista 400zł

Hakowy – poddźwigowy – lukowy 450zł

DSCN1891 DSCN1884 DSCN1870

 

Comments are closed.