Resurs

Wykonujemy obliczenia resursu zgodnie z wymaganiami UDT
W związku z wejściem rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, wprowadzono obowiązek oceny stopnia wykorzystania tzw. resursu UTB.
Nowe rozporządzenie ma na celu wykazać dotychczasową historię eksploatacji UTB z niewiadomą historią oraz jego zużycie w tym okresie, a także ocenę pozostałego resursu założonego przez wytwórcę lub wiedzę techniczną w tym obszarze. A konieczność monitorowania stopnia wykorzystania RESURSU UTB, wymagana jest bez względu na formę dozoru technicznego.
Więcej informacji na stronie UDT:
https://www.udt.gov.pl/ekspertyzy-techniczne/projektowana-zywotnosc-eksploatacyjna-resurs

Od momentu wejścia nowego przepisu w życie nasza firma wykonała już obliczenia resursów na różnego typu urządzeń.
Obliczamy resurs min. dla takich urządzeń jak: 
suwnice
żurawie
wciągniki i wciągarki
platformy samozaładowcze
żurawie wieżowe oraz budowlane
wózki widłowe z napędem mechanicznym
podesty ruchome – tzw. zwyżki różnego typu
wózki widłowe podnośnikowe z zmiennym wysięgiem
urządzenia chwytakowe
HDS montowane na pojazdach
urządzenia techniczne służące do przemieszczania kontenerów

Comments are closed.